De referentie software voor de    schrijnwerkerijen
Contacteer ons

NL-V1-X6-SITE-WINPRO

WINPRO - Quadrature sa – Rue Auguste Piccard nº20  – Aéropôle – 6041 Gosselies – Belgique - TVA: BE-0458.335.589 RPM Charleroi  - Tél: +32 (0)71 349100 –  Fax: +32 (0)71 349101 – info@winpro.be

Copyright © 2012 WINPRO.All Rights Reserved. All other trademarks are the property of their respective owners and are used with their permission.

De referentie software voor de      schrijnwerkerijen


Juridische kennisgeving:
Identificatiegegevens:
Deze site is uitgegeven door het bedrijf Quadrature S.A. Hieronder de contactgegevens:

Bedrijfsnaam: Quadrature S.A.
Statutaire zetel: Avenue Auguste Piccard nº 20 6041 Gosselies, België
BTW BE 0458.335.589
RPM Charleroi
IBANBE08068223156813
Telefoon: 00 32 71 349 100
Redacteur: Quadrature S.A.
E-mail: contact@winpro.be


Gebruiksvoorwaarden:
Door deze site te raadplegen gaat u ermee akkoord om de gebruiksvoorwaarden te respecteren zoals deze worden weergegeven op de datum van het raadplegen. Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Doel van de site:
Deze site biedt niet-contractuele informatie over WINPRO-Quadrature S.A.
Voor zover de update van deze Site wordt uitgevoerd met inachtneming van alle activiteiten van het bedrijf, kan het gebeuren dat sommige nieuwe informatie of advertenties op het moment van vertonen niet langer geldig zijn of dat ze allemaal gewoon verouderd zijn. WINPRO-Quadrature S.A. kan niet garanderen, hoewel het de nodige inspanningen levert, dat alle informatie of nieuws die op de huidige site wordt verspreid perfect up-to-date is.

Toegang:
Over het algemeen hebben gebruikers gratis toegang tot www.winpro.be. WINPRO-Quadrature S.A. behoudt zich de mogelijkheid voor om het vertonen van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of zelfs te onderbreken en in het bijzonder links naar andere sites en / of uitwisselingen tussen bezoekers die zouden worden getoond.

Respect voor intellectuele eigendomsrechten:
Alle inhoud van deze site (architectuur, teksten, foto's, illustraties en software ...) is het eigendom van Quadrature S.A. of zijn technische dienstverleners. Wij vestigen de aandacht van bezoekers op het feit dat muziek, foto's of bepaalde tekens ook intellectuele eigendomsrechten kunnen vormen. De handelsmerken en logo's die op deze Site worden gebruikt, zijn geregistreerd, hun reproductie vormt een inbreuk op dit eigendomsrecht. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. Volgens het intellectuele eigendom is elke vertegenwoordiging of reproductie die niet uitdrukkelijk is toegestaan, integraal of gedeeltelijk en op welke manier dan ook onwettig en zal deze een door de wet gesanctioneerde inbreuk zijn.

De links :
Quadrature S.A. kan links naar andere sites aanbieden die wel of niet het eigendom zijn van het bedrijf. Deze sites zijn onafhankelijk van de Quadrature S.A. Quadrature S.A. publiceert noch controleert de bronnen en inhoud van deze sites of hun links met andere sites. De links naar deze sites zijn geenszins een goedkeuring of validatie of goedkeuring van de inhoud van Quadrature S.A. of van deze sites. Quadrature SA kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de producten, de diensten, de reclame, de cookies of andere elementen van deze sites, alsook voor alle schade of verliezen, bewezen of beweerd, opeenvolgend of in verband met het gebruik van dergelijke informatie, diensten of gegevens beschikbaar op deze sites.

Verantwoordelijkheid:
Quadrature S.A., zijn managers of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook van een verbinding met deze Site. Bezoekers verplichten zich om niet vrijwillig of zelfs onvrijwillig virussen of bestanden van welke aard dan ook te introduceren die de werking van de site verstoren; in een dergelijk geval zouden zij er de uitsluitende verantwoordelijkheid voor dragen. In de geest van respect voor allen zal Quadrature S.A. de malafide bezoekers vervolgen.

Verzameling van statistieken voor informatienavigatie:
Quadrature S.A. vestigt uw aandacht op het feit dat bepaalde informatie welke niet overeenkomt met uw persoonlijke gegevens en welke u niet identificeert, kan worden vastgelegd door onze servers (gebruikte browser, IP-adres, ...). Bovendien kan een verbinding met onze webserver ervoor zorgen dat onze server een kleine hoeveelheid gegevens verzendt die op de schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit zijn cookies die informatie registreren over de navigatie van uw computer op onze Site (de pagina's die u hebt bekeken, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.) Die we tijdens uw volgende bezoeken kunnen lezen. Uw browser bevat een functie waarmee u cookies kunt weigeren.

Verzameling, gebruik en recht van toegang tot persoonsgegevens:
Quadrature S.A. vereist op geen enkel moment de communicatie door een gebruiker van zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, beroep ...) voor het bezoeken van de website,
Om bepaalde informatie te verkrijgen of documenten te ontvangen, moet u mogelijk uzelf registreren door bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken.
Quadrature S.A. informeert u dat persoonlijke gegevens die u online verstrekt uitsluitend bestemd zijn voor Quadrature S.A., die verantwoordelijk is voor de verwerking en opslag ervan. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden met uitsluiting van derden die de site hosten of die betrokken zijn bij de inhoud of het beheer ervan.
Quadrature S.A. verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Toegang, rectificatie en annulering van persoonlijke gegevens door de bezoeker:
We houden ons strikt aan de huidige Europese regelgeving nº2016 / 679 van 27/04/2016 inzake gegevensbescherming en privacy (GDPR), informeren wij u dat in het geval dat u geen mededelingen en informatie van Quadrature SA meer wenst te ontvangen, of als u uw toegangsrechten wenst te wijzigen, om te corrigeren, te annuleren en zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw recht uitoefenen door uw verzoek expliciet per e-mail te richten aan het volgende adres info@winpro.be of per post naar het volgende postadres: Quadrature SA Auguste Piccard Avenue nª20 6041 Gosselies - Aéropôle België - België, ter attentie van de • Datacontroller, inclusief uw naam en onderwerp van het verzoek.

Aanvullende en / of aanvullende voorwaarden:
Deze site kan andere aanvullende voorwaarden bevatten of verwijzen waarnaar bezoekers moeten kijken. In geval van tegenstrijdigheid moeten deze voorwaarden worden toegepast; ze zullen worden geïnterpreteerd in Belgisch recht en door de rechtbanken van de jurisdictie van de rechtbank van Charleroi in België aan wie exclusieve jurisdictie wordt verleend. Elk gebruik van de site wordt uitdrukkelijk beschouwd als gemaakt op het Belgische grondgebied. Quadrature S.A. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


Gosselies 07/10/2013
Bijgewerkt op 27/03/2018


 

WINPRO
Welkom